جلسه هیئت واگذاری باشگاه تراکتورسازی بی‌نتیجه تمام شد