دیدار ترامپ و کیم جونگ اون طبق برنامه انجام می‌شود