آتش سوزی گسترده در فروشگاه تجهیزات پزشکی ولیعصر تهران +عکس