امام جمعه تهران:رئیس‌جمهور دیوانه آمریکا بافته‌های برجام را رشته کرد