حمله وحشیانه اسرائیل به غزه، نسخه تازه‌ای از تروریسم دولتی