وزیر علوم: جوانان به خوبی شرایط کشور را درک می‌کنند