روزنامه «کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:

گفت: روزنامه‌های زنجیره‌ای هنوز هم به بزک کردن برجام ادامه می‌دهند!


گفتم: دیگه چی؟!


گفت: روزنامه شرق نوشته است خروج آمریکا از برجام، برتری حقوقی و اخلاقی ایران را نشان داد!


گفتم: ولی قرار بود برجام تحریم‌ها را لغو کند، روابط تجاری با بانک‌ها را برقرار کند نه اینکه کاپ اخلاق به ما بدهد!


گفت: حالا که برجام فوت کرده باید هم از امواتشان به نیکی یاد کنند! و مثلا بنویسند که آن مرحوم باعث شد که جام اخلاق بگیریم!


گفتم: از یارو پرسیدند؛ چنگال سر سفره به چه دردی می‌خوره؟ کمی فکر کرد و گفت؛ برای اینکه اگر آب خواستی با نوک آن به پای بغل‌دستی بزنی برات آب بیاره!