تیم ملی کشتی آزاد در جام جهانی آمریکا شرکت نمی‌کند