چطور استقلال با 400 هزار یورو نمی‌تواند مهاجم خارجی بخرد؟