فوت چند تن از زلزله زدگان کرمانشاه به علت سرمازدگی