ارائه گزارش ۱۵۰ صفحه‌ای زمین‌لرزه کرمانشاه به سران قوا