روزهای پایانی اردوی تیم قوچان‌نژاد در اسپانیا + تصاویر