آئیش: از ایفای نقش یک روحانی میترسیدم / طهماسبی: برای بهتر بازی کردن به اتاق عمل رفتم