یک بارسایی سرمربی تیم انصاری‌فرد و حاج‌صفی شد +عکس