انتقاد مجری المنار از سیاست های عربستان در قبال ایران+عکس