فرمانده ناجا: توانستیم گروه‌های ضدانقلاب را مهار کنیم