استقلال با یک برد پر گل دیگر به رده چهارم صعود کرد