پیدا شدن 2مین در کنار چادرهای زلزله زدگان کرمانشاهی +عکس