می‌خواهند سپاه را تحویل آمریکا بدهند/ آمریکا هم خاتم‌الانبیا دارد