دعوای دو اصلاح‌طلب بر سر پول گرفتن برای ورود به لیست امید!