قطعی بودن اعزام به حج تکذیب شد/ سفر مسئولان شورای عالی امنیت ملی به عربستان