وزیر ارشاد درگذشت روزنامه‌نگار پیشکسوت را تسلیت گفت