ترس از حمله تروریستی در فرودگاه پاریس/ تخلیه 2 هزار نفر