جریمه داعش برای سخن گفتن از مرگ البغدادی/ ۵۰ ضربه شلاق