احتمال انفجار ساکنان خیابان میرزای شیرازی را به وحشت انداخت/ بوی گاز هنوز به مشام می‌رسد