اتحادیه اروپا لیست تحریم‌های جدید علیه ایران را اعلام کرد