به دنیا آمدن نوزاد در بالگرد اورژانس الیگودرز +عکس