سرنوشت پخش «کلاه قرمزی» پس از حذف از جدول نوروزی صداوسیما