وزیر آموزش و پرورش: گاهی افراد آگاه به قانون هم خطا می‌کنند