ابتلاء کودکان بخش شیمی‌درمانی به ویروس آبله‌مرغان/ گزارشی از سهل‌انگاری در روند درمان