واژگونی تانکر حامل سوخت در پاکستان با ۱۲۰ کشته +تصاویر