روحانی: تقسیم جامعه به خوب‌وبد ما را ‏به هدف نمی‌رساند