برادر روحانی ۸ ساعت پس از آتش‌سوزی به ساختمان پلاسکو رسید