پارک

برچسب ها - پارک
در حالي كه معاون ترافيک شهردار تهران گفته است كه «افزايش هزينه‌هاي پارک حاشيه‌اي، موضوعي است که مورد اعتراض فرمانداري در موعد مقرر قرار نگرفته و براين اساس لازم‌اجراست و به طور کتبي به ما ابلاغ شده است»، فرماندار تهران با رد اين موضوع تاكيد كرد: «اگر مصوبه در مهلت قانوني مورد اعتراض واقع نشده، چگونه پرونده آن در هيات مركزي حل اختلاف است؟»
کد خبر: ۳۰۱۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۶/۰۵