حسن عباسی از حضور در نمایشگاه رسانه های انقلاب امتناع کرد