قرارداد واگذاری نمایشگاه‌ بین‌المللی تهران به "ساتا" لغو شد