۲۱ تير ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۶
سعید جلیلی:

ما به اندازه کافی حرف برای گفتن به جامعه داریم | نیازی نیست پاسخ فلان کانال تلگرامی را بدهیم

سعید جلیلی در جمع نمایندگان خانواده های شهدای حامی وی گفت: اینکه گفتم مشغول حواشی نشویم و نیازی نیست پاسخ فلان کانال تلگرامی که این حرف را زده، بدهیم، به همین دلیل است چون این اقدامات انرژی ما را می گیرد. از اخلاق و تقوا خارج نشویم؛ ما به اندازه کافی حرف برای گفتن به جامعه داریم.
کد خبر : ۶۶۴۷۹۳

 به گزارش صراط به نقل از مهر سعید جلیلی در جمع نمایندگان خانواده های شهدای حامی وی گفت: اینکه گفتم مشغول حواشی نشویم و نیازی نیست پاسخ فلان کانال تلگرامی که این حرف را زده، بدهیم، به همین دلیل است چون این اقدامات انرژی ما را می گیرد. از اخلاق و تقوا خارج نشویم؛ ما به اندازه کافی حرف برای گفتن به جامعه داریم.