۱۷ تير ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۷

قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۳ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۳ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر : ۶۶۴۲۹۶

بروزرسانی: یکشنبه 17 تیر سکه پارسیان (سوت) قیمت (ریال) سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 4,140,000 سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 7,580,000 سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 11,020,000 سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 14,460,000 سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 17,900,000 سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 21,340,000 سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 24,780,000 سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 28,220,000 سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 31,660,000 سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 35,300,000 سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 38,750,000 سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 42,200,000 سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 45,650,000 سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 49,100,000 سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 52,500,000