۱۳ تير ۱۴۰۳ - ۰۰:۳۲

پزشکیان: به پیر به پیغمبر نمی‌شود با ۴تا هیئت علمی برنامه نوشت

پزشکیان:من در کشورهای مختلف دوره مدیریت دیدم و حرف های شما منبع علمی ندارد.
کد خبر : ۶۶۳۷۷۸