۱۲ تير ۱۴۰۳ - ۲۲:۰۲

جلیلی: آقای پزشکیان آمار غلط می دهید! / شما باید در مقابل تحریم فعال باشید و نه منفعل!

جلیلی: آقای پزشکیان آمار غلط می دهید! / شما باید در مقابل تحریم فعال باشید و نه منفعل!
روند نقدینگی را دیشب شما اشتباه گفتید.
کد خبر : ۶۶۳۷۶۸

به گزارش صراط  ، آقای پزشکیان آمار غلط می دهید! روند نقدینگی را دیشب شما اشتباه گفتید. 

(با ارائه یک نمودار) سعید جلیلی: این نمودار واقعی رشد نقدینگی است نه آن نموداری که دیشب نشان دادید.

شما حجم نقدینگی را با رشد نقدینگی اشتباه می گیرید! وقتی کارشناسی بلد نیستید اینطور می شود.

شما باید در مقابل تحریم فعال باشید و نه منفعل! الان می گویید من می روم می نشینم صحبت میکنم؛ از طریق خارج به داخل فشار میاورم که اینجا تصمیم را عوض کنم!

شما باید از طرف

مقابل که تعهداتش را اجرا نکرده طلبکار باشید، نه اینکه بگویید به ملت  فشار می آورم تا امتیازات دیگر به طرف خارجی بدهند!

برچسب ها: جلیلی انتخابات