۱۲ تير ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۴

گزارش تصویری| کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید

کنسرت علیرضا قربانی شامگاه دوشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۳ در محوطه بیرونی میراث جهانی تخت جمشید برگزار شد.
کد خبر : ۶۶۳۶۹۶
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید
 • کنسرت علیرضا قربانی در میراث جهانی تخت جمشید