۰۶ تير ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۱

انصراف قاضی زاده از ادامه رقابت ریاست جمهوری

انصراف قاضی زاده از ادامه رقابت ریاست جمهوری
کد خبر : ۶۶۳۰۹۰

نصراف قاضی زاده از ادامه رقابت ریاست جمهوری