۲۷ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۳:۱۴
با این تفاسیر آمریکا باید پاسخ بدهد که چرا تحریم‌ها و فشارها را بر ایران اعمال می کند.
کد خبر : ۶۳۴۶۶۴