۰۲ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۳:۳۱
عکسی که ابراهیم گلستان روز۱۷ آبان ۱۳۳۲ از محاکمۀ دکتر مصدق گرفت و جهانی شد.
کد خبر : ۶۳۲۵۶۵

این عکسِ سیاسی از یک دادگاه، جهانی شد

آخرین اخبار