۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۴
کنایه حناچی به حمله زاکانی؛
لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی ادبان!
شهردار سابق تهران در واکنش تلویحی به حمله امروز زاکانی نوشت: لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی ادبان!
کد خبر : ۶۲۴۷۰۳

حناچی در توئیتی نوشت: ‏لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی ادبان! هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم.
نگویند از سر بازیچه حرفی
کز آن پندی نگیرد صاحب هوش

و گر صد باب حکمت پیش نادان
بخوانند آیدش بازیچه در گوش

گفتنی است که زاکانی خطاب به حناچی که گفته بود «من شهردار در سایه‌ام» گفت:  برو‌ در سایه بنشین پادوچرخه بزن.

لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی ادبان!