۰۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۴
جلودار، باستان شناس: با کشف این اثر باستانی سابقه زیست انسان در شهر تهران که ۳۲۰۰ سال تخمین زده میشد به ۷۰۰۰سال تا ۱۰۰۰۰سال قبل بازگشت.
کد خبر : ۶۲۳۱۴۳