۰۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۵
امروز تالار صنعتی میزبان عرضه انواع تیرآهن، میلگرد، اسلب و بیلت مسی، ناودانی و نبشی است.
کد خبر : ۶۰۱۸۰۶

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایمنا، امروز چهارشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۱ تالار فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه انواع قیر، اسلاک واکس سنگین پترولاتوم، گوگرد گرانوله، لوب کات سبک و PDA TAR است.

تالار صنعتی نیز میزبان عرضه انواع تیرآهن، میلگرد، اسلب و بیلت مسی، ناودانی و نبشی است.

همچنین در تالار پتروشیمی منو اتیلن گلایکول، دی اتیلن گلایکول، نرمال بوتانول، ارتوزایلن، آروماتیک سنگین، بنزن، اسید استیک، دی اتیلن گلایکول، دی اتانول آمین، ایزوبوتانول، کریستال ملامین، منو اتیلن گلایکول، منومر وینیل استات، منو اتیلن گلایکول، پارازایلین، زایلین مخلوط، منو اتیلن گلایکول و کریستال ملامین عرضه می‌شود.

تاریخ عرضه نام کالا تالار
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ قیر PG5822 تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ قیر PG7016 تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ گوگرد گرانوله تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ قیر PG6422 تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ لوب کات سبک تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ قیر PG6422 تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ قیر ۶۰۷۰ تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ قیر PG5822 تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ اسلاک واکس سنگین پترولاتوم تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ PDA TAR تالار فرآورده‌های نفتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۷ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۷ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۷ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۵ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۶ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۶ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۸ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شمش طلا ۹۹۹ تالار طلا
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ تیرآهن ۱۴ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ تیرآهن متوسط ۱۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ تیرآهن ۱۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴، ۱۸ و 20 -A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ نبشی ۴ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ و ۲۵ و ۳۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ناودانی ۱۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ تیرآهن ۱۴و۱۸ نیمه سبک تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ تا 32-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ و 28 -A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ تا 32-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ تیرآهن ۱۴ نیمه سبک تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ تیرآهن ۱۴و۱۶ نیمه سبک تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ و ۲۵ و ۳۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ تیرآهن ۱۶و۱۸ نیمه سبک تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ تا 28-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ تیرآهن ۱۴ و ۱۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ تیرآهن ۱۶ نیمه سبک تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ تیرآهن ۲۰ نیمه سبک تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ تیرآهن ۱۶ و ۱۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ تیرآهن ۱۸-۱۴ نیمه سبک تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ تیرآهن ۱۴و۱۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد متوسط ۱۶، ۱۸، ۲۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ خاک روی تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ خاک روی تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ خاک روی تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ خاک روی تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ خاک روی تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ خاک روی تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ناودانی ۱۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ خاک روی تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ تا 32-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ تا 32-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ تا 32-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ و ۲۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ اسلب مسی تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ بیلت مسی تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ بیلت مسی تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ و ۲۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ نبشی ۳ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد 8-A2 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۸ و ۲۰ - A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ و ۲۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ناودانی ۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ تا 32-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ تا 28-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ تیرآهن ۱۴و۱۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 18 -A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد شاخه 10-A2 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ناودانی ۱۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ناودانی ۱۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ تیرآهن ۱۴ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۰ و ۱۲ - A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد 10,8-A2 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ تا 32-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ و ۲۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد 12-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد 14,16-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ناودانی ۱۴ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ تیرآهن ۱۴ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ناودانی ۱۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ناودانی ۱۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ تیرآهن ۱۴و۱۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ تیرآهن ۱۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۰ و ۱۲ - A2 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۰ و ۱۲ - A2 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ناودانی ۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد 12-A2 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ناودانی ۱۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ نبشی ۴ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ نبشی ۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ نبشی ۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ نبشی ۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ تا 32-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد 14,16-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ناودانی ۱۲ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ناودانی ۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ناودانی ۱۰ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ نبشی ۴ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ناودانی ۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ نبشی ۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد 14,16-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد طول کوتاه ۳۲ تا 22-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد طول کوتاه ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ تا 32-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد 12-A2 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ تا 32-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد طول کوتاه ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد 12-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد طول کوتاه ۳۲ تا 22-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ تا 32-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ نبشی ۶ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۰ و ۱۲ - A2 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد 12-A2 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ تا 32-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۰ و ۱۲ - A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد 10,8-A2 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ نبشی ۴ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ نبشی ۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد طول کوتاه ۳۲ تا 22-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ تا 32-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد 20,16،14-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A4 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد 10,8-A2 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد 12-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد 12-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ تا 32-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد طول کوتاه ۱۴ تا 20-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۲۲ تا 32-A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ناودانی ۸ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ میلگرد ۱۸ و ۲۰ - A3 تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ نبشی ۳ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ نبشی ۴ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ نبشی ۵ تالار صنعتی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ لاماری ایما خاکستری تالار خودرو
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ لاماری ایما مشکی تالار خودرو
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ لاماری ایما سفید تالار خودرو
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ وکیوم باتوم تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ دی اتیل هگزانول تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ وکیوم باتوم تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ دی اتیل هگزانول تالار حراج باز
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ منو اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ دی اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ نرمال بوتانول تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ارتوزایلن تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ آروماتیک سنگین تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ بنزن تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ اسید استیک تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ دی اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ دی اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ دی اتانول آمین تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ دی اتانول آمین تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ایزوبوتانول تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ کریستال ملامین تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ منو اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ بنزن تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ منومر وینیل استات تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ منو اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ پارازایلین تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ زایلین مخلوط تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ منو اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ بنزن تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ دی اتیلن گلایکول تالار پتروشیمی
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ کریستال ملامین تالار پتروشیمی
اشتراک گذاری:
ارسال نظرات
انتشار یافته:۰ | در انتظار بررسی:۰