حباب قیمت مرغ در بازار/ نرخ مرغ به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید