دلایل توقف استقلال برابر العین و اشتباهاتی که آبی‌پوشان داشتند