اعمال محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های منتهی به شمال